ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

Localització

Contacte

 

 

 

 

 

 

Miquel Brunet

 

Tf. 971 613 801

Son Serra s/n. 07110 Bunyola (Mallorca)

e-mail: mbrunet@onaedicions.cat

© ona edicions musicals 2024   Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801