ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

Qüestió d'equilibri

 

Ona Studios està dissenyat seguint les pautes dels estudis modulars. Una sala de màquines accessible des d'ambdós controls (control A i control B), i quatre sales amb acústiques diferents que poden ésser utilitzades indistintament o conjunta des de cada control.

L'Estudi B ofereix 44 canals analògics així com sistemes Logic Pro, ProTools o magnetòfon de cinta Sony Dash-3324S, i Studer A-67

© ona edicions musicals 2024   Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801