ONA EDICIONS MUSICALS

El paisatge sonor de la Mediterrània

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

25

ANYS

des de 1991

onairtv

Qüestió d'equilibri

 

Ona Studios està dissenyat seguint les pautes dels estudis modulars. Una sala de màquines accessible des d'ambdós controls (control A i control B), i quatre sales amb acústiques diferents que poden ésser utilitzades indistintament o conjunta des de cada control.

L'Estudi B ofereix 44 canals analògics així com sistemes Logic Pro, ProTools o magnetòfon de cinta Sony Dash-3324S, i Studer A-67

© ona edicions musicals 2018    Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801