ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

25

ANYS

des de 1991

PRÒXIMAMENT

HIDROESCENES per a Banda, Soprano i Electroacústica

 

HIDROESCENES de Miquel Brunet

 

“Hidroescenes” emana de l’aigua com a leitmotiv, que a la vegada sorgeix de l’encàrrec de composició d’una obra per a  la Banda de Esporles. Quan cercava una temàtica per a l’obra encarregada, vaig trobar-me amb la presència de l’aigua a Esporles al llarg de la història: la seva atracció sobre els primers pobladors per la seva abundància, els episodis històrics en la gestió i el repartiment amb les consegüents disputes, tot prou documentat. Els sistemes de distribució la qual cosa s’explica pels enginys hidràulics emprats, sumat a la profusió de canalitzacions i molins.

 

Hidroescenes es construeix a partir de cèl·lules temàtiques de la Música Aquàtica de G.F. Haen­del, les quals després presentar-se en la seva forma original, són destilades alla espor­lerina i sotmeses a un procés de mutació sonora que, després d’un preludi que fa referència a l’origen de l’aigua, s’acaba articulant en quatre eixos: La bellesa de l’aigua, la Mediterrània com a cementiri marí dels migrants, l’empoderament de les dones (en referència a l’episodi històric del Plet de les aigües) i l’ús responsable dels recursos en plena crisi dels ecosistemes naturals.

 

L’obra està escrita per a Banda, Soprano i Electroacústica. Per a aquests tercer apartat, es feren a diversos indrets naturals del municipi una sèrie d’enregistraments que inclouen de del simple paisatge sonor fins a la interacció i intervenció dels instrumentistes amb espais acústics diversos amb presència d’aigua, per tal d’obtenir material sonor per a processar. Posteriorment, als estudis ONA de Bunyola, on també fou enregistrat la resta de música, aquest material es va tractar electrònicament amb l’objecte d’integrar-lo tant al directe com en aquest disc com a moviments musicals de l’obra.

 

 

HIDROESCENES

de Miquel Brunet

 

Banda Lira Esporlerina

Tomeu Aulí, director

Sofia Domènech, soprano

 

Enregistrat als Estudis Ona (Bunyola) l'estiu de 2019

Producció: Miquel Brunet

Gràfica: Guillem R. Simó

 

 

© ona edicions musicals 2020     Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801