ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

NITS DE FORMENTERA

 

 

AIRES FORMENTERENCS

IMARÀNTIA

CARAMELLES DE FORMENTERA

XUMEU JOAN

 

La idea és presentar un espectacle que integri els prin- cipals actors del panorama musical de Formentera, tant individualment, com combinats entre ells: Aires Formen- terencs, Imaràntia, Caramelles de Formentera i Xumeu Joan. El concert s’articula a partir d’un fil conductor que doni sentit i coherència a la pluralitat de l’espectacle. Des del punt de vista estilístic, la genuïnitat de l’estil formenterer, es presenta complementada amb l’aportació tímbrica d’instruments de corda com el violí i violoncel, l’addició rítmica i harmònica del piano per oferir una fusió àmplia i efectiva de sonoritats.

 

 

NITS DE FORMENTERA

 

XICU FERRER, veu, guitarra i presentacions

XUMEU JOAN,  flaüta, veu, guitarra i percussió

SANTI MARÍ,  veu, llaüt i percussions,

MARIA J. CARDONA, veu, guitarra i percussions

LUCAS MORALEDA, castanyoles

EDUARD RIERA, violí

BIEL FIOL, violoncel

MIQUEL BRUNET, piano, producció i direcció musical

© ona edicions musicals 2024     Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801