ONA EDICIONS MUSICALS

El paisatge sonor de la Mediterrània

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

25

ANYS

des de 1991

onairtv

NITS DE FORMENTERA

 

 

AIRES FORMENTERENCS

IMARÀNTIA

CARAMELLES DE FORMENTERA

XUMEU JOAN

 

La idea és presentar un espectacle que integri els prin- cipals actors del panorama musical de Formentera, tant individualment, com combinats entre ells: Aires Formen- terencs, Imaràntia, Caramelles de Formentera i Xumeu Joan. El concert s’articula a partir d’un fil conductor que doni sentit i coherència a la pluralitat de l’espectacle. Des del punt de vista estilístic, la genuïnitat de l’estil formenterer, es presenta complementada amb l’aportació tímbrica d’instruments de corda com el violí i violoncel, l’addició rítmica i harmònica del piano per oferir una fusió àmplia i efectiva de sonoritats.

 

 

NITS DE FORMENTERA

________________________________________________________________

 

XICU FERRER, veu, guitarra i presentacions

XUMEU JOANflaüta, veu, guitarra i percussió

SANTI MARÍveu, llaüt i percussions,

MARIA J. CARDONA, veu, guitarra i percussions

LUCAS MORALEDA, castanyoles

EDUARD RIERA, violí

BIEL FIOL, violoncel

MIQUEL BRUNET, piano, producció i direcció musical

© ona edicions musicals 2018     Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801