ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

Tècniques de creació musical a l'escola

La motivació i l’estimul creatiu amb les eines del segle XXI

 

Els estudis d’enregistrament són centres de creació i experimentació musical. El productor és l’encarregat de posar en marxa, coordinar i mantenir l’engranatge de la maquinària creativa, canalitzant les idees i fent possible la seva materialització amb la tecnologia disponible. El mestre  exerceix de manera anàloga aquesta funció.

 

 

Objectius del curs

 

Aplicar conceptes de l’àmbit de la producció discogràfica a l’entorn de l’escola, amb l’objecte de fomentar la creació a l’aula, i estimular processos creatius en l'exercici de la docència musical.

 

 

Adreçat a

 

Mestres, mestres de música i docents en general.

 

 

Conceptes que es treballaran

 

- Motivació

- Improvisació

- Arranjaments

- Enregistrament i reproducció de música, paraula i altres fonts sonores presents a l’aula i el seu entorn.

- Selecció de repertori i la seva utilització.

Duració:   5 setmanes                Horari:   Dilluns de 18h. a 20h.

Inici:   consultar

Total hores:   10

Preu:   160€

Places disponibles:   10-12                      Inscripció:   Formulari

Les classes s'imparteixen als Estudis Ona Edicions de Bunyola

a càrrec de Miquel Brunet

© ona edicions musicals 2024   Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801