FITXA TÈCNICA / TECHNICIAN

Miquel Brunet

Guillem R. Simó

 

Rafa Rigo

Miquel Brunet

Iskra Karadzhova

Javier Mazuelas

Pep Pujol

Guillem R. Simó

Ferran Pereyra

 

 

 

idea, producció i direcció/ idea, production & direction

edició vídeo i gràfica/video editing & graphics

 

tècnic gravació/recording technician

edició i mescles/mixing & edition

càmera/camera

càmera/camera

càmera/camera

càmera/camera

documentació/documentation

 

Enregistrat els dies 20, 21 i 22 de novembre de 2014

als Estudis Ona Edicions  (Bunyola, Mallorca)

Recorded on 20, 21, 22 November 2014

at Ona Studios (Bunyola, Majorca)

© ona edicions musicals 2018    Son Serra s/n 07110 Bunyola   Tf. 971 613801