ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

CONNEXIONS CROMÀTIQUES

CONNEXIONS CROMÀTIQUES de Miquel Brunet & Mercè Pons

 

 

Connexions Cromàtiques presenta unes Illes Balears en un Mediterrani que estimula els cinc sentits.

És, a més, la connexió entre l’aigua i el color a través del so.

Connexions Cromàtiques respon a un dels interessos més destacats i plens d’energia que es desenvolupen actualment a la creació. La interacció entre disciplines distintes, la interrelació entre diferents sentits de la percepció, i la recerca d’aquests camins que aborden la sinestèsia i la interdisciplinarietat com a raons profundes de la creació són senders creatius dignes d’alabar. Aquestes propostes obren avui dia alguns dels camps més renovadors i potents de la creació actual.

Podríem definir Connexions Cromàtiques com a mimetisme sonor mediterrani.

Una fantasia cromàtica d’esperit lul·lià.

Al missatge de Ramon Llull (declamat en ocasions i musicat en altres a la veu de la soprano) es suma la retrogradació d’una màxima hegeliana: “res gran es crea sense passió”.

 

Dossier Univers M

© ona edicions musicals 2024     Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801