ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

Fonaments d'Electroacústica i informàtica musical

Objectius:

 

 • Coneixement teòric i pràctic avançat de tècniques i procediments de generació i manipulació de sons amb mitjans electrònics, informàtics i electroacústics

 

 • Desenvolupar la capacitat de crear nous espais sonors de creació musical a partir de la manipulació analògica i digital del so

 

 • Donar als alumnes els recursos suficients per moure's amb llibertat en l’àmbit de la tecnologia avançada aplicada a la creació musical i la manipulació de materials sonors preexistents.

 

 • Aprofundir en el coneixement de les tècniques de síntesi i processament digital del so per aplicar-ho a la composició electroacústica

 

 • Estudi i anàlisi de les noves propostes artístiques creades amb l’ajut de l’electroacústica

 

 • Fomentar la improvisació interactuant amb l’ordinador. Processat de so en temps real.

Duració:   6 setmanes                             Horari:   Consultar

Inici:   consultar

Total hores:   12

Preu:   195€

Places disponibles:   10-12                      Inscripció:   Formulari

Les classes s'imparteixen als Estudis Ona Edicions de Bunyola

a càrrec de Miquel Brunet

© ona edicions musicals 2024   Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801