ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

Arranjaments

musicals

Producció

d'espectacles

Assessorament

Filmació i

postproducció

Música per

a la imatge

Formació/Workshops

Composició

Gràfica

Arranjaments musicals

 

Producció d'espectacles

 

Assessorament

Filmació i postproducció

Formació / Workshops

Tècniques de creació musical a l'escola

Tecnologia musical a l'entorn educatiu

+ INFO

+ INFO

+ INFO

+ INFO

+ INFO

Noves tendències creatives en la música d'arrel

Composició amb mitjans audiovisuals

Fonaments d’Electroacústica 1

Composició

Gràfica

© ona edicions musicals 2024   Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801