ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

OnaNAM No hi ha Axiomes en Música

 

 

OnaNAM

 

No hi ha Axiomes en Música no pretén ser una negació. Al contrari, té una clara voluntat de generar en positiu l’energia catalitzadora que provoqui la ignició de processos creatius que ens permetin avançar.

Rendir-se a l’assumpció d’axiomes preestablerts podria instal·lar-nos en una zona de con­ fort cultural, amb l’efecte secundari d’un decalatge entre la societat i la cultura pròpia. Quin sentit té un país que només reconegui el passat cultural? La banda sonora de les nostres vides ha d’emmirallar l’instant coetani. El ball amb un acompanyament anacrònic distorsiona la percepció de la dansa resultant.

NAM (No hi ha Axiomes en Música) és un laboratori dedicat a provocar processos de combustió i propulsió de la cultura pròpia. Material in amable integrat per una amal­gama de components ancestrals, materials curosament sedimentats i fòssils tan preciosos com necessaris per reaccionar en cadena que ens impulsin cap a l’univers global on ens poguem fer sentir amb una veu singular i única.

És la manera més eficient de sobreposar-nos a l’aïllament i dependència d’altri per ex­pressar d’on venim, qui som i com som i on volem anar creativament, en un exercici d’autoafirmació que ja s’insinuà al projecte Ferments. El mapa sensitiu d’una Illa (M. Brunet. 2015).

OnaNAM s’inicia amb Mystirio Sibylla, un procés metabòlic d’alt rendiment i eficiència energètica, sostenible, perdurable i immune als agents corrosius amb la nostra idiosincrà­sia i personalitat.

 

Miquel Brunet. Juny 2017

 

 

© ona edicions musicals 2024     Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801